Договір публічної оферти


Загальні положення


1.1. Справжня оферта, є офіційною пропозицією ТМ «IN-DECO», далі по тексту — «Продавец», заключити Договір купівлі-продажу товарів дистанційним способом, тобто через Інтернет-магазин, далі по тексту — «Договір», и розміщує Публічну оферту (пропозицію) на официальному інтернет-сайті Продавца «https://in-deco.ua (далеі - «Інтернет-сайт»).

1.2. Моментом повного і безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавца (акцептом) заключити електроний договір куплі-продажу товарів, враховується факт сплати Покупцем заказу на умовах дійсного Договору, в терміни і за цінами, вказаними на Інтернет-сайте Продавця.

Поняття і визначення

2.1. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення:
* «товар» - декоративні елементы, варіанти готових обрамлень, вироби з пінопласту; * «Специфікація» - додаток до індивідуального Замовлення продукції за кількістю, з урахуванням метражу, перетинів і термінами поставки.
* «Інтернет-магазин» - відповідно до Закону України «про електронну комерцію», засіб для подання або реалізації товару, роботи або послуги шляхом здійснення електронної угоди.
* «Продавець»- компанія, яка реалізує товари, представлені на Інтернет-сайті.
* «Покупець» - фізична особа, що уклала з Продавцем Договір на умовах, викладених нижче.
* «Замовлення» - вибір окремих позицій з переліку товарів, зазначених Покупцем при розміщенні замовлення і проведенні оплати.

Предмет Договору

3.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупця Товар, а Покупець зобов'язується оплатити і прийняти Товар на умовах даного Договору.

Цей Договір регулює купівлю-продаж товарів в Інтернет-магазині, в тому числі:
- добровільний вибір Покупцем товарів в Інтернет-магазині;
- самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині;
- оплата Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-магазині;
- обробка і доставка замовлення Покупцеві у власність на умовах цього Договору.

Порядок оформлення замовлення

4.1. Покупець має право оформити замовлення на будь-який товар, представлений на Сайті Інтернет-магазину або оформити заявку на виготовлення за індивідуальними розмірами.

4.2. Кожна позиція може бути представлена в замовленні в бажаної кількості.

4.3. При відсутності товару на складі або в разі замовлення продукції індивідуального розміру, Менеджер компанії зобов'язаний поставити Покупця до відома і повідомити терміни поставки (по телефону або через електронну пошту).

4.4. При відсутності товару Покупець має право замінити його товаром аналогічної моделі, відмовитися від даного товару, анулювати замовлення.

Порядок оплати замовлення

5.1. Після вибору необхідного товару і кількості Покупець оформлює заявку на розрахунок або відразу переходить в кошик і здійснює оплату.

5.2. Наложена платня з внесенням передоплати в 50% від вартості замовлення
Оплата здійснюється за фактом отримання товару у відділенні транспортних компаній за готівковий розрахунок в гривнях.

5.3. Якщо кошти не надійшли на рахунок компанії, Інтернет-магазин залишає за собою право анулювати замовлення.

Права та обов'язки сторін:

7.1. Продавець має право:
- в односторонньому порядку припинити надання послуг за цим договором у разі порушення Покупцем умов цього договору.

7.2. Покупець зобов'язаний:
- своєчасно оплатити та отримати замовлення на умовах цього договору.

7.3. Покупець має право:
- оформити замовлення в Інтернет-магазині;
- оформити електронний договір;
- вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.

Відповідальність сторін:

8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору в порядку, передбаченому цим договором та чинним законодавством України.

8.2. Продавець не несе відповідальності за:
- за зміст і правдивість інформації, наданої Покупцем при оформленні замовлення;

- за затримку і перебої в наданні Послуг (обробки замовлення та доставки товару), які відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою його контролю;

- за протиправні незаконні дії, здійснені Покупцем за допомогою даного доступу до мережі Інтернет;

- за передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів - IP, MAC-адреси, логіна і пароля третім особам;

8.3. Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (особисто, навіть якщо під його логіном знаходилася інша особа) особам або їх майну, юридичним особам, державі чи моральним принципам моральності.

8.4. У разі настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього договору.

Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачений характер, які виключають або об'єктивно заважають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли передбачити і запобігти розумними способами.

8.5. Сторони прикладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.

Інші умови:

9.1. Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього договору за умови попередньої публікації його на сайті https://in-deco.ua

9.2. Інтернет-магазин створений для організації дистанційного способу продажу товарів компанії через Інтернет.

9.3. Покупець несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при оформленні замовлення інформації. При цьому, при здійсненні акцепту (оформленні замовлення і подальшої оплати товару)

Покупець надає Продавцю свою беззастережну згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних, в розумінні ЗУ «Про захист персональних даних».

9.4. Оплата Покупцем оформленого в Інтернет-магазині замовлення означає повну згоду Покупця з умовами договору купівлі-продажу (публічної оферти)

9.5. Фактичною датою електронної угоди між сторонами є дата прийняття умов, відповідно до ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію»

9.6. Використання ресурсу Інтернет-магазину для попереднього перегляду товару, а також для оформлення замовлення для Покупця є безкоштовним.

9.7. Інформація, яку надає Покупць є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує інформацію про Покупця виключно в цілях обробки замовлення, відправлення повідомлень Покупцеві, доставки товару, здійснення взаєморозрахунків і ін.

Порядок повернення товару:

10.1. Повернення товару в Інтернет-магазин проводиться згідно чинного законодавства України.

Продавець зобов'язаний передати Покупцю продукцію згідно Замовленню / Специфікації / Договору, якість яких відповідає інформації, представленої Покупцеві на сайті, а також інформації, доведеної до його відома при передачі продукції.

10.2. При отриманні продукції Покупець перевіряє відповідність по кількості, комплектність і відсутність претензій до зовнішнього вигляду доставленого Товару.

10.3. У разі отримання неякісних, або невідповідності отриманих Товарів згідно специфікації по Замовленню, Покупець має право вимагати заміни таких Товарів Товарами належної якості, повідомивши про це менеджера компанії.

10.4. У разі пошкодження товару компанією-перевізником- необхідно відмовитися від отримання товару і скласти акт-претензію. В такому випадку, компанія-перевізник проведе відшкодування у вигляді компенсації страхової суми.

10.5. Обмін продукції здійснюється на продукцію належної якості згідно специфікації. При цьому вартість раніше оплаченої продукції і подальші грошові взаєморозрахунки проводяться згідно з Договором і чинним законодавством.

10.6. У разі якщо Покупець відмовляється від продукції до початку запуску її на виробництві, Продавець повертає сплачений аванс в розмірі 95% від сплачених коштів, щоб покрити витрати від комісій банків і платіжних систем. Повернення грошових коштів Продавцем здійснюється згідно з раніше обраного Покупцем способу оплати.

10.7. Продавець має право відмовити Покупцеві в обміні або поверненні Товару на свій розсуд, якщо буде мати докази неправомірних дій з боку Покупця. Також Продавець має право залучити Покупця до відповідальності в судовому порядку.

Термін дії договору:


11.1. Електронний договір вважається укладеним з моменту одержання особою яка направила пропозицію укласти такий договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції в порядку, визначеному частиною шостою статті 11 Закону України "Про електронну комерцію".

11.2. До закінчення терміну дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін до моменту фактичної доставки товару, шляхом повернення грошових коштів.

11.3. Сторони мають право розірвати цей договір в односторонньому порядку, в разі невиконання однією із сторін умов цього Договору та у випадках передбачених чинним законодавством України.

Made on
Tilda